J.-S. Bach : Messe en si mineur - Benedictus (04 mars 2015)

Neues Bachisches Collegium Musicum - Dir. Peter Schreier
Eberhard Büchner, ténor

05:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : j.-s. bach, messe, si mineur, benedictus, neues bachisches collegium musicum, peter schreier, eberhard büchner, ténor |  Facebook | | |